130,00 US$/Tấn hệ mét
26 Tấn hệ mét(Min. Order)
120,00 US$ - 150,00 US$/Tấn hệ mét
30.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
130,00 US$/Tấn hệ mét
1000 Tấn hệ mét(Min. Order)
200,00 US$ - 600,00 US$/Mét khối
30.0 Mét khối(Min. Order)
2.130,00 US$/Tấn hệ mét
1 Tấn hệ mét(Min. Order)
2.140,00 US$/Tấn hệ mét
1 Tấn hệ mét(Min. Order)
2.800,00 US$/Tấn hệ mét
1 Tấn hệ mét(Min. Order)
3,70 US$/Kilogram
200 Kilogram(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.